ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.05.2567
7

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ.1445) เที่ยวบินขาไปจากนราธิวาส - มาดีนะห์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.05.2567
4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนายธราดล นิ่มนวล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.04.2567
8

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายธราดล นิ่มนวล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๑ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03