ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.04.2567
7

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายธราดล นิ่มนวล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๑ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.04.2567
10

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายภารกิจของหน่วยงาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.04.2567
9

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และนางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 1) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03