แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 37 หมู่ 9 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 7353 2026 / 0 7370 9850 กด 5
โทรสาร : 0 7353 2024
อีเมล : saraban_narathiwat@industry.go.th